279 Schooltrio - Sint-kristoffel - Klasfoto

Bestellingen - Klasfoto

 

Een tijdje kwam de schoolfotograaf op bezoek voor het nemen van een klasfoto. Zo heeft uw kind meteen een leuke herinnering aan het voorbije schooljaar.

Indien u de foto wenst aan te kopen, houdt u deze in uw bezit. U kan tot maandag 21 juni hier extra foto’s bestellen. Het bedrag wordt via de schoolrekening van de maand juni gefactureerd.