269 Schooltrio - Sint-kristoffel - Schoolmateriaal

Bestellingen - Schoolmateriaal

 

Klik hier om in een overzicht te bekijken wat uw kind volgend schooljaar nodig heeft.

U kan hier mappen voor uw kind bestellen. Dit is geen verplichting.

Indien u niet via de school bestelt, wilt u er wel voor zorgen dat uw kind dit materiaal op de eerste schooldag bij zich heeft?

 

Ter verduidelijking:

Kinderen hebben heel wat spullen nodig op school. Om de kosten voor ouders zoveel mogelijk te beperken heeft het Vlaams Parlement een lijst opgemaakt met materialen (zoals knutselmateriaal, werkboeken, teken- en schrijfgerief...) die noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het basisonderwijs. Ontwikkelingsdoelen en eindtermen vormen de minimumdoelen die de overheid oplegt aan het onderwijs.

Die materialen zijn daarom gratis voor de ouders. Geen enkele basisschool kan kosten doorrekenen aan ouders voor zaken die in de lijst staan. Heeft u nog vragen over de schoolkosten in het basisonderwijs, neem dan een kijkje op de website www.schoolkosten.be van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming. Met praktische vragen kunt u ook bij de directeur terecht.

Zaken die u niet terugvindt in de lijst moet u zelf aankopen voor uw kind. U bepaalt uiteraard zelf hoeveel u hieraan wenst uit te geven.