204 Schooltrio - Sint-kristoffel - Schooljaar 2014-2015

Oudervereniging en vriendenkring - Schooljaar 2014-2015

Dank zij de Vriendkring konden wij het volgende realiseren:

  • Aankoop van 5 iPads met beschermende hoezen die in de kleuterklassen ingezet worden.
  • Aankoop van 7 white boards en beamers voor de klassen van het lager.

 

Aan al wie zich voor een activiteit ingezet heeft...
Aan al wie een initiatief gesteund heeft...

DANK JE WEL om ons een warm hart toe te dragen!!!

namens in eerste plaats de kinderen, maar ook de leerkrachten, directeur en schoolbestuur.