260 Schooltrio - Klerken - Schoolraad

Schoolraad

 

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar en komt driemaal per jaar samen.

De verslagen van de schoolraad kunt u hier nalezen.