250 Schooltrio - Klerken - Schooljaar 2013-2014

Oudervereniging en vriendenkring - Schooljaar 2013-2014

Dank zij de Oudervereniging konden wij tijdens het schooljaar 2013-2014 het volgende realiseren:

  • Aankoop van een houten speelautomobiel voor in de peuterklas.
  • Aankoop van 6 mobiele tafels voor tijdens het middagtoezicht.

 

Aan al wie zich voor een activiteit ingezet heeft...
Aan al wie een initiatief gesteund heeft...

DANK JE WEL om ons een warm hart toe te dragen!!!

namens in eerste plaats de kinderen, maar ook namens de leerkrachten, de directeur en het schoolbestuur.