247 Schooltrio - Klerken - Schooljaar 2010-2011

Oudervereniging en vriendenkring - Schooljaar 2010-2011

Dank zij de Oudervereniging konden wij tijdens het schooljaar 2010-2011 het volgende realiseren:

  • Plaatsen van een afsluiting aan de ingang van de schoolpoort.
  • Plaatsen van een "verwelkomingswaaier".
  • Aankoop van 10 pc's voor de klassen van het lager.

 

Aan al wie zich voor een activiteit ingezet heeft...
Aan al wie een initiatief gesteund heeft...

DANK JE WEL om ons een warm hart toe te dragen!!!

namens in eerste plaats de kinderen, maar ook namens de leerkrachten, de directeur en het schoolbestuur.