246 Schooltrio - Klerken - Schooljaar 2015-2016

Oudervereniging en vriendenkring - Schooljaar 2015-2016

Dank zij de Oudervereniging konden wij tijdens het schooljaar 2015-2016 het volgende realiseren:

  • Aankoop van rollend spelmateriaal voor de kleuters. 
  • Aankoop van 6 BIB-boxen met 370 boeken voor de kinderen van het lager.

 

Aan al wie zich voor een activiteit ingezet heeft...
Aan al wie een initiatief gesteund heeft...

DANK JE WEL om ons een warm hart toe te dragen!!!

namens in eerste plaats de kinderen, maar ook de leerkrachten, directeur en schoolbestuur.